Về khái niệm Top grain leather | LEKA

Về khái niệm Top grain leather

Khái niệm top grain leather là một khái niệm có nhiều cách hiểu khác nhau, cả trong cộng đồng da Việt Nam và cộng đồng da thế giới.

Hiện tại LEKA nhận thấy có 2 trường phái định nghĩa từ top grain leather:

 

I. Trường phái 1: Top grain leather để chỉ tất cả các da không phải da lớp 2. Trong đó có bao gồm Full grain leather và Corrected grain leather.

https://www.youtube.com/watch?v=fJ8EQ3HnDj0

Video trên ở phút 3:02 có giải thích Full grain là 1 phân loại của Top grain.

https://theleatherguy.org/blogs/leather-101/leather-101-top-grain-vs-full-grain

Bài viết trên cũng thể hiện cùng quan điểm Top grain là khái niệm bao trùm Full grain.

 

II. Trường phái 2: Top grain leather không bao gồm Full grain leather, mà để chỉ các loại da đã được mài bớt phần grain trên cùng (top) đi (tức là Top grain leather = Corrected grain leather)

https://www.youtube.com/watch?v=Vq8Y1woXvac

Video trên tại phút 0:44 có giải thích rằng da Top grain gần giống Full grain, điểm khác là đã được mài bớt bề mặt.

https://www.youtube.com/watch?v=HiKxzo1PAZM

Video trên tại phút 1:08 bắt đầu giải thích về Topgrain leather: If you want a smoother bag, a more uniform look, evenly stained, a more polished bag, go with top grain. 

 

III. Trường phái 3: Ngoài ra còn 1 số ý kiến cho rằng Topgrain leather là loại da lớp 2 (ở LEKA gọi là split leather).

 

LEKA tôn trọng các trường phái trên, bởi vì không có một cơ quan nào đưa ra định nghĩa chính xác cho từ Top grain nên tất cả mọi ý kiến đều đúng. Tuy nhiên, trong nội bộ LEKA hiện đang sử dụng cách định nghĩa theo trường phái 1: Top grain là phân loại rộng, trong đó có Full grain leather và Corrected Grain leather.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0398182460 Hotline: 0398182460
icon icon