Chính sách riêng tư

LEKA thu thập nhiều loại thông tin để hoạt động hiệu quả và cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất. Thông tin của bạn sẽ được thu thập khi đăng nhập và sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

LEKA sử dụng thông tin được thu thập để vận hành, cải thiện và cá nhân hóa các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên lạc với bạn, như thông báo về tình trạng đơn hàng, thông báo về tin tức, khuyến mãi, sự kiện, dịch vụ khách hàng, tiếp thị, khảo sát sự hài lòng, nghiên cứu thị trường.

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin, bao gồm cả các chi nhánh và nhà cung cấp LEKA khi luật pháp yêu cầu hoặc để phản hồi quy trình pháp lý, để chống gian lận hoặc bảo vệ lợi ích của chúng tôi.

MÃ HÓA DỮ LIỆU

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn. Trang web LEKA (www.leka.vn) sử dụng SSL tiêu chuẩn công nghiệp để tăng cường bảo mật giao dịch. Điều này đảm bảo tất cả dữ liệu được mã hóa trong quá trình truyền giữa máy tính, điện thoại thông minh của bạn đến trang web của chúng tôi, ngân hàng và cổng thanh toán bằng thẻ tín dụng.

COOKIES

LEKA sử dụng “Cookie” (các tệp văn bản nhỏ có thể được đọc bởi máy chủ web gọi là Cookie được lưu trên ổ cứng của bạn). Chúng tôi có thể sử dụng cookie để lưu trữ các tùy chọn và cài đặt của bạn, trợ giúp đăng nhập, cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu và phân tích các hoạt động của trang web. Bạn có nhiều công cụ để kiểm soát Cookie và các công nghệ tương tự, bao gồm các điều khiển của trình duyệt để chặn và xóa Cookie hoặc bạn có thể chọn không tham gia.

BẢO MẬT THANH TOÁN

Giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ đều được mã hóa và được cung cấp bởi các bên thứ 3 có chức năng thanh toán tại Việt Nam. LEKA không lưu trữ, chia sẻ bất cứ thông tin nào về thông tin thẻ của khách hàng.